มาเฟอร์
มาเฟอร์
มาเฟอร์
มาเฟอร์
มาเฟอร์

มาเฟอร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
แมนโคเซบ (mancozeb) 80% WP  
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีเหลือง/ผงละเอียดสีเขียว
ขนาดบรรจุ :
18x1000 กรัม / 4x5 กิโลกรัม / 1x25 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
50-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม dithiocarbamates มีคุณสมบัติเป็นสารสัมผัส  ยับยั้งการสร้างสปอร์ การงอกสปอร์และการพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อโรคกว้างขวาง มีสังกะสีและแมงกานีส เป็นองค์ประกอบ กลไกออกฤทธิ์ มีหลายกลไก 1) dialkyl dithiocarbamates คือ เป็นคีเลตของโลหะหนักที่เข้ารวมตัวกับโปรตีนและเอนไซม์ ทำให้โปรตีนและเอนไซม์ผิดปกติ และเป็นสารอนุมูลอิสระแย่งจับสารประกอบอินทรีย์ในเซลล์ ทำให้เซลล์เชื้อโรคผิดปกติ 2) monoalkyl dithiocarbamates โดยปลดปล่อยสารพิษ Isothiocyanates เข้าร่วมกับ Sulphydryl group บริเวณผนังของเส้นใย ทำให้เส้นใยชะงักการขยายตัว
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคใบจุด โรคใบจุดสีม่วงในหอม โรคใบจุดตากบ โรคใบจุดตาเสือ โรคใบจุดตานก โรคใบจุดดำกุหลาบ โรคสแคป โรคเมลาโนส โรคแอนแทรคโนส โรคหอมเลื้อย โรคกุ้งแห้ง โรคใบไหม้ โรคราสนิม โรคราแป้ง โรคราดำ โรคราเขม่า เป็นต้น
หมายเหตุ :
สินค้าจากประเทศอินเดีย
ผงละเอียดละลายน้ำดี ไม่อุดตันเครื่องพ่นสารและมีคุณสมบัติเคลือบผิวพืชใบพืชได้ดี ทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝนและสปริงเกอร์, เหมาะสำหรับใช้ในการป้องกันโรคพืชก่อนพบการระบาดของโรค และใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีคุณสมบัติดูดซึม จะช่วยลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
จำนวนผู้เข้าชม : 1753173 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์