มาเฟอร์

มาเฟอร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
แมนโคเซบ (mancozeb) 80% WP  
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีเหลือง/ผงละเอียดสีเขียว
ขนาดบรรจุ :
18x1000 กรัม / 4x5 กิโลกรัม / 1x25 กิโลกรัม
(กระสอบสีเหลืองผงสีเหลือง กระสอบกระดาษสีน้ำตาลผงสีเขียว)
อัตราใช้ :
30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราแบบสัมผัสในกลุ่ม dithiocarbamate ที่ออกฤทธิ์ ในทางป้องกันโรคพืช สาเหตุจากเชื้อรา
ประโยชน์ :
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ออกฤทธิ์ในทางป้องกันโรคพืชมีความคงตัวมากใช้ควบคุมโรคเน่า, โรคราน้ำค้าง, โรคสะแคป (SCAB), โรคราสนิม, โรคใบจุด, ใบไหม้ต่างๆ ได้ดี
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 205736 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์