การัน
การัน
การัน

การัน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อะซอกซี่สโตรบิน (azoxystrobin) 25% W/V SC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวข้นสีขาว
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่มสโตรบูลิลิน ป้องกันกำจัดเชื้อราชั้นสูงออกฤทธิ์ดูดซึม ฉีดพ่นได้ทุกช่วงระยะของพืช เช่นโรคใบจุดในลำไย ที่มีเชื้อสาเหตุ จาก Collectotrichum gloeospirioides โรคใบจุดหรือโรคใบเทียมร่วงในหน่อไม้ฝรั่ง ที่มีเชื้อสาเหตุจาก Cercospora asparagi โรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Collectotrichum spp.
ประโยชน์ :
เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้ในทุกพืชทั้งป้องกันและกำจัดโรคในตระกูลแอนแทรคโนสพืชที่สำคัญได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ข้าว รวมทั้งผักกินใบและผักกินลูก หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศนิวซีแลนด์
จำนวนผู้เข้าชม : 202913 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์