เตือนภัยเกษตรกร!! โรคไหม้คอรวง

          เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงในข้าว ซึ่งเป็นโรคชนิดเดียวกับโรคไหม้ที่เกิดขึ้นที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้นข้าว ที่พบในระยะกล้าข้าวและระยะข้าวแตกกอ โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae Cavara, (1891) ซึ่งมีชื่อพร้อง (Synonyms) อาทิเช่น Magnaporthe grisea, Ceratosphaeria grisea, Dactylaria grisea, Dactylaria oryzae, Phragmoporthe grisea, Pyricularia grisea Sacc., Pyricularia grisea, Trichothecium griseum, Trichothecium griseum

ลักษณะอาการ

          ลักษณะอาการจะเป็นแผลจุด กว้างประมาณ 2-5 มม. และยาว 10-15 มม. รูปร่างของแผลคล้ายรูปตา ขอบแผลมีสีน้ำตาล ตรงกลางแผลเป็นสีขาวอมเทา หรือสีเทา ในกรณีถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มออกรวง จะทำให้เมล็ดข้าวรวงนั้นเมล็ดลีบทั้งหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำ แผลสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้คอรวงเปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย เมล็ดข้าวบางส่วนจะลีบ ไม่มีน้ำหนัก ผลผลิตของข้าวไม่ดีเท่าที่ควร

          นอกจากนี้ ในระยะข้าวตั้งท้องถึงระยะข้าวออกรวง อาจพบ โรคกาบใบเน่า (Sheath rot disease) ที่บริเวณกาบใบที่ห่อรวงข้าว สาเหตุเกิดจากเชื้อ Sarocladium oryzae Sawada โดยหากเชื้อราเข้าทำลายระยะข้าวตั้งท้อง มักจะทำให้รวงข้าวโผล่ออกมาไม่พ้นกาบหุ้มรวง หรืออาจโผล่ได้บางส่วน แต่เมล็ดจะลีบและดำ ลักษณะของแผลรูปร่างกลมรี มีขนาด 2-7x4-18 มม. ขอบแผลสีน้ำตาลแดงเข้ม ตรงกลางแผลเป็นสีเทา