กิจกรรม CSR จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

คุณสุดสวาท จิรัปปภา (กรรมการบริษัท) มอบเงินเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเบี้ย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


Number of visitors : 1660926 Views

Sitemap