จีโกร
จีโกร
จีโกร

จีโกร

Description
ชื่อสามัญ :
ฟิโพรนิล (fipronil) 0.3% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วงเข้ม
ขนาดบรรจุ :
24x1000 กรัม / 15 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
นาข้าวและอ้อย หว่าน 4-5 กิโลกรัมต่อไร่, รองก้นหลุม 10-20 กรัม ต่อหลุมปลูก
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทํางานของแกมมาอะมิโนบิวทีริก แอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งแมลงปากดูดปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย มด ปลวก มีพิษต่อปลาและผึ้งสูง
ประโยชน์ :
ใช้หว่านในนาข้าว เพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอข้าว, ไส้เดือน, แมลงบั่ว เป็นต้น หว่านในอ้อยเพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอ หนอนด้วงกัดราก เป็นต้น ใช้รองก้นหลุม เพื่อป้องกันกําจัดหนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผักระยะตัวหนอน, ไส้เดือนฝอย, ไส้เดือน, มด, ปลวก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
Number of visitors : 416569 Views

Sitemap