ซีโกร
ซีโกร

ซีโกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ยาจับใบ
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ :
12X1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารจับใบคุณภาพสูง (ลดแรงตึงผิว) ช่วยให้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชยึดติดใบพืช โดยเฉพาะใบพืชที่มีลักษณะมันหรือเป็นทุนได้ดี และนําพาสารเข้าสู่ต้นพืชและคงตัวได้มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ :
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ยึดติดใบพืชได้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 231853 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์