ซีโกร
ซีโกร

ซีโกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ยาจับใบ
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ :
12X1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
-
ประโยชน์ :
จะช่วยให้ยาจับที่ผิวของใบพืชที่เป็นมันหรือเป็นขนได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชออกฤทธิ์ได้นานอีกด้วย
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 131158 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์