นิวฮิวโกร 8-20-5
นิวฮิวโกร 8-20-5

นิวฮิวโกร 8-20-5

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ปุ๋ยน้ำ 8-20-5
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาลเข้มทึบ
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลลิลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นปุ๋ยน้ําคุณภาพสูง ประกอบด้วย N : 8%, P : 20%, K : 5% และธาตุรอง-เสริม 3 ชนิด (Ca, Zn, Fe) มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการออกดอกของพืช ทั้งไม้ผล ไม้ดอกและพืชผัก แก้อาการ บาดธาตุฟอสฟอรัส
ประโยชน์ :
ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือให้พร้อมระบบน้ำ ฉีดพ่นทางใบก่อนเปิดตาดอกเพื่อสะสมพลังงานในการออกดอกของพืช ช่วยลดการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบ เพิ่มความสมบูรณ์ของดอก ป้องกันอาการดอกวูบ(ดอกร่วง)
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354521 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์