นกกระยาง
นกกระยาง

นกกระยาง

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ซาโปนิน ≥ 10%
ลักษณะสาร :
เกล็ดสีน้ำตาลเข้ม
ขนาดบรรจุ :
1x10 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
1 กระสอบ ใช้ได้ 3-5 ไร่
คุณสมบัติ :
เป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ (glycoside) โดยสารซาโปนินจะทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลือดเย็น เช่น ปลา หอย เป็นต้น
ประโยชน์ :
 ใช้ในการใช้กําจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวทั้งประเภทนาดํา นาหว่าน หรือใช้เพื่อกําจัดหอยชนิดอื่นๆ เช่น หอยทาก, หอยหมายเลขหนึ่งที่เข้าทําลายกัดกินต้นข้าว และพืชของเกษตรกรในโรงเรือนกล้วยไม้, โรงเรือนเพาะกล้า, หรือในแปลงปลูกพืชผัก เป็นสารที่ออกฤทธิ์เร็ว หอยได้สัมผัสจะหยุดกินอาหารและตายในที่สุด
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354167 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์