ไพราแอ็ก
ไพราแอ็ก

ไพราแอ็ก

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไพราโซซันฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethyl) 10% WP 
ลักษณะสาร :
ผงสีเทา
ขนาดบรรจุ :
 กล่อง 40x50 กรัม
อัตราใช้ :
20-30 กรัม ต่อน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังหว่านข้าว 7-12 วัน ก่อนพ่นสาร แนะนําให้ไขน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม sulfonylurea มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทําลายวัชพืชทั้งทางรากและเคลื่อนย้ายภายในวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนาและเทียนนา ประเภทกก เช่น แห้วหมูกกทนาก กกทรายและหนวดปลาดุก อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อต้นข้าว
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 391383 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์