บิสก้า
บิสก้า

พาราควอต

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) 27.6% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเขียวเข้ม
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร
อัตราใช้ :
500 มิลลิลิตรต่อน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
คุณสมบัติ :
1. สารกำจัดวัชพืชไม่เลือกทำลายประเภทสัมผัสตาย
2. ออกฤทธิ์ทำลายเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช
ประโยชน์ :
1. ใช้หลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดและส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน ทั้งใบแคบ และใบกว้าง
2. ใช้ได้ในแปลงปลูกข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ละหุ่ง, ทานตะวัน, มันสำปะหลัง, อ้อย, สับปะรด, ฝ้าย, สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
หมายเหตุ :
ข้อควรระวัง : ระวังละอองยาปลิวไปโดนพืชปลูก
จำนวนผู้เข้าชม : 170292 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์