บิสก้า
บิสก้า

บิสก้า

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
บิสไพริแบค-โซเดียม (bispyribac-sodium) 10% W/V SC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวข้น
ขนาดบรรจุ :
24x250 มิลลิลิตร/ 12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
- ข้าวอายุ 7-10 วัน หลังหว่านข้าว ใช้ 20 มิลลิลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้ 5 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
- ข้าวอายุ 15-20 วัน หลังหว่านข้าว ใช้ 40 มิลลิลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
คุณสมบัติ :
ดูดซึมเข้าสู่ต้นวัชพืชได้ดีทางใบ หลังจากพ่นสาร 4-5 วัน วัชพืชจะเริ่มเหลืองและวัชพืชเริ่มตายภายในระยะ 15-20 วัน หลังพ่นสาร
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดวัชพืชทั้งใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก, หญ้าแดง และใบกว้าง เช่น ผักปอดนา, เทียนนา วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย, หนวดปลาดุก
หมายเหตุ :
ก่อนพ่นต้องระบายน้ําออกจากนา และทดน้ําเจ้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน
จำนวนผู้เข้าชม : 354456 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์