แอ็กดิค 15

แอ็กดิค 15

คำอธิบาย

ชื่อสามัญ :

            แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazole)  15% WP  

ลักษณะสาร :

            ผงสีขาว

ขนาดบรรจุ :

            18x1000 กรัม / บรรจุถัง 10 กิโลกรัม

อัตราใช้ :

            มะม่วงพันธุ์เบา ใช้อัตรา 7 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร มะม่วงพันธุ์หนัก ใช้อัตรา 9-10 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำราดรอบโคนต้น                    อัตรา 4-5 ลิตร ต่อต้น ในระยะใบเพสลาด

คุณสมบัติ :

            เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน หยุดการเจริญเติบโตของยอด ยับยั้งการสร้างใบอ่อน

ประโยชน์ :

           หยุดการเจริญทางยอด สะสมแป้งและน้ําตาล สร้างใบแก่เพื่อการพัฒนาตาดอกในมะม่วง ควบคุมใบมะนาวไม่ให้แตกใบอ่อน

หมายเหตุ :

            -

จำนวนผู้เข้าชม : 354572 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์