ไรแดงในมันสำปะหลัง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการเข้าทำลายของไรแดงชนิดต่างๆ หากตรวจพบเจอไรแดงควรเร่งป้องกันกำจัด

เกษตรกรควรหมั่นสังเกตอาการของใบมันสำปะหลัง หากพบว่า มีอาการใบซีดขาว ใบกระด้าง แล้วค่อยๆ เหลือง ต่อมาแห้งและหากรุนแรงใบจะหลุดร่วง มันสำปะหลังยืนต้นตาย ปัจจุบัน พบไรแดง 3 ชนิด เข้าทำลาย ได้แก่
1. ไรแดงหม่อนหรือไรแดงมันสำปะหลัง (Mulberry Red Mite) พบเข้าทำลายมากที่สุด
2. ไรแดงแอฟริกัน (African Red Mite)
3. ไรแมงมุมคันซาวา (Kanzawa Spider Mite)

การป้องกันและกำจัดโรค

เมื่อพบไรแดงเข้าทำลายในระยะแรก เกษตรกร ควรฉีดพ่นด้วย ไมท์แมน (สารกำจัดแมลง กลุ่ม 21A) อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 4-5 วัน ควรฉีดพ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่น ไมท์แมน อัตรา 15-20 กรัม ร่วมกับ เอเจนต้า (สารกำจัดแมลง กลุ่ม 1B) สูตรน้ำมันละหุ่ง (ฆ่าไข่ไรแดง) อัตรา 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 4-5 วัน

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 416594 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์