เพลี้ยไฟพริก

เตือนภัยเงียบสวนทุเรียน  แมลงเล็กจิ๋วเพลี้ยไฟพริกเข้าทำลายดอกทุเรียน ควรเน้นพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ระยะดอกเริ่มขาว ก่อนดอกบาน

การป้องกันและกำจัด

ฉีดพ่น แอ็กมิดา70 (imidacloprid 70% WG) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ระยะดอกขาว สลับกับ ไฟว์โกร (fipronil 5% W/V SC) อัตรา 200 มล. ต่อน้ำ 200 ลิตร

 


จำนวนผู้เข้าชม : 416577 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์