หนอนกระทู้หอม​ (Beet army worm) หรือ​ใน​ชื่ออื่นๆ เช่น​ หนอนหลอดหอม​ หนอนหอม​ หรือ​หนอนหนังเหนียว
ชื่อวิทยา​ศาสตร์​: Spodoptera exigua (Hubner)
วงศ์ : Noctuidae
อันดับ : Lepidoptera

หนอนกระทู้หอม​ เป็นแมลงศัตรูพืช​ที่สำคัญต่อพืชผัก​หลายชนิด​โดยพบการระบาดรุนแรงเป็นประจำทุกปี​ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร​อย่างมาก การป้องกันกำจัดหนอนชนิดนี้ค่อนข้าง​ยาก​ เนื่องจากหนอนได้สร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิด​ และมี​พฤติกรรม​ชอบหลบ​ซ่อน​ตัว​

มักพบการระบาด​จะรุนแรง​มาก​ในช่วง​ฤดูร้อน​ โดยหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ในวัยแรกจะ​ทำลายพืชโดยการกัดกินบริเวณส่วนต่างๆ ของพืช การทำลายยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก ความเสียหายมักพบรุนแรงกับหนอนในระยะโตขึ้นตั้งแต่วัย ที่​ 3 ขึ้นไป​ โดยหนอนจะแยกย้ายกัดกินทุกส่วนของพืช ในช่วงนี้หาก​พบ​ปริมาณหนอน​ในจำนวน​มาก​ จะสร้าง​ความเสียหาย​รุนแรงมาก​เป็น​พิเศษ​ หากทำการ​ป้องกัน​และ​กำจัดไม่ถูกต้องแล้ว ผลผลิต​ก็​จะได้รับความเสียหาย​ และคุณภาพพืชผักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

การป้องกันกำจัด

ด้วยหนอน​กระทู้​หอม​ มีความต้านทานต่อสารกำจัด​แมลง​ได้ดี​ จึงควรพ่นสารกำจัดโรค​พืช​ตามกลไก​การ​ออกฤทธิ์​ของ​สาร​ แนะนำ​ให้​ฉีดพ่น​ เมื่อเริ่มพบการเข้า​ทำลาย​ของหนอน​กระทู้​หอม​ด้วย​ "อินโกร" (สาร​กำจัด​แมลง​ กลุ่ม​ที่​ 22A)​ indoxacarb 15% W/V SC ออกฤทธิ์​ต่อ​ระบบ​ประสาท​ โดยสาร​ในกลุ่ม​นี้​จะไปขัดขวาง​ช่องผ่าน​ sodium channels ทำให้แมลงไม่สามารถ​ส่งหรือถ่ายทอดกระแส​ประสาท​ได้​ ทำให้แมลงเป็น​อัมพาต​และตาย​ ฉีดพ่น​ "อินโกร" อัตรา​ 20-25​ ซีซี. ต่อน้ำ​ 20 ลิตร​ จำนวน​ 2-3​ ครั้ง​ ห่าง​กัน​ไม่เกิน​ 5-7​ วัน​ หากยังพบการระบาด​ของหนอนกระทู้​หอม​อยู่​บ้าง​ สลับ​สารพ่น​ด้วย​ "เมอร์​เล็ท" (สาร​กำจัด​แมลง​ กลุ่ม​ที่​ 1B)​ triazophos 40% W/V EC อาจผสม​ "เมอร์​เล็ท" ร่วมกับ​เชื้อ​ bacillus thuringiensis (สารกำจัด​แมลง​ กลุ่มที่​ 11A)​ พ่น​ "เมอร์​เล็ท" อัตรา​ 30-40​ ซีซี. ต่อ​น้ำ​ 20 ลิตร​ จำนวน​ 2 ครั้ง​ ห่าง​กัน​ไม่เกิน​ 7​ วัน

***ควร​ผสมสารเสริมประสิทธิภาพ​ทุกครั้งเมื่อฉีดพ่น​ แนะนำ​ คอมโบเนนท์​-บี​ (Sticker-Spreader-Penetrant) อัตรา​ 5 ซีซี.​ ต่อ​น้ำ​ 20 ลิตร​***

 


จำนวนผู้เข้าชม : 416604 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์