โรครากำมะหยี่ทุเรียน (Velvet felt diseases)

เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งของทุเรียน ลักษณะดู​คล้ายโรคจุดสาหร่ายหรือไลเคนเกาะที่กิ่ง พบน้อยในเขตภาคตะวันออก แต่มักพบตามเขตฝนชุกในภาคใต้ ปัจจุบัน​รูปที่ได้มาจากเขต อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ซึ่งในปลายตุลาคมจนถึงช่วงมกราคม​ มักมีความชื้นในอากาศ​สูง หมอกและน้ำค้างลงจัด

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อรา : Septobacidium spp. การทำลายของเชื้อรา ไม่ทำลายถึงระดับเนื้อไม้ภายใน แต่ส่งผลให้บริเวณกลางกลุ่มเส้นใยของเชื้อราพบรอยแตกของเปลือกไม้และมักพบเพลี้ยหอยหรือโรคอื่นๆ เข้าทำลายซ้ำ ลักษณะ​ของเส้นใยจะมีสีน้ำตาลอมส้ม เส้นใยเจริญ​คล้ายลายผ้าสักหลาด

ป้องกันกำจัดด้วย

สโตรดี้ (azoxystobin 20%+difenoconazole 12.5% W/V SC ) อัตรา 10 มล. ร่วมกับ อาร์นิลีน (cymoxanil 8%+mancozeb 64% WP) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-14 วัน บริเวณกิ่ง

 


จำนวนผู้เข้าชม : 416545 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์