เกษตรกร​ชาวนาควรเฝ้าระวัง แมลงบั่วออกอาละวาด​นาข้าว

สำหรับข้าวที่อายุ 25-30 วัน ควรหมั่นเฝ้าตรวจแปลงนาข้าวก่อนกอข้าวกลายเป็น​ "หลอดบั่ว หรือ หลอดหอม" ทีมงานยักษ์​ใหญ่ ออกตรวจพื้นที่นาข้าวเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พบการระบาดของ แมลงบั่ว (Rice gall midge)

การป้องกันกำจัด

ยักษ์​ใหญ่​แนะนำให้ฉีดพ่น เมอร์เล็ท (triazophos 40% W/V EC) ช่วงข้าวอายุ 25-30 วัน หรือเมื่อพบการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าว เมอร์เล็ท ฉีดพ่น อัตรา 50 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ขวด (1,000 มล.) ต่อ พื้นที่นาข้าว 10-12 ไร่ ด้วยความปรารถนา​ดีจากยักษ์​ใหญ่ ชื่อนี้ที่เกษตรกร​มั่นใจ

 


จำนวนผู้เข้าชม : 388053 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์