หนอนเจาะกิ่งในลำไย (Red coffee borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zeuzera coffeae Nietner

วงศ์ : Cossidae

อันดับ : Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

หนอนเจาะกิ่ง จะเข้าทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งและลำต้นลำไยแห้ง หรือหักล้มเมื่อมีลมแรง ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆ หนอนมักจะเข้าเจาะกัดกินกิ่งอ่อนหรือกิ่งเล็กๆ แต่ถ้าเป็นลำไยหรือลิ้นจี่ต้นเล็ก หนอนอาจเจาะเข้าไปกินที่ลำต้น ทำให้ต้นแห้งตาย รูปร่างและวงจรชีวิต ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน เมื่อกางปีกกว้าง 4.0-4.5 ซม. ลำตัวยาว 2.5-3.5 ซม. ปีกมีสีขาวและมีจุดสีดำประปราย ลำตัวมีขนปกคลุม ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ตามเปลือกไม้ ไข่ มีลักษณะกลม สีส้ม วางไข่เป็นฟองเดียวหรือเป็นกลุ่มๆ มีขนาด 0.6-1.0 มม. ระยะไข่ 7-10 วัน ตัวหนอน เมื่อฟักออกจากไข่ ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปในกิ่งหรือลำต้น หนอนจะกัดกินเนื้อเยื่อภายในเป็นโพรงยาว หนอนระยะแรกมีสีน้ำตาลแดง เมื่อโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ยาวประมาณ 4.5-7.0 ซม. ระยะหนอน มีอายุ 2.5-5.0 เดือน เมื่อเข้าใกล้ระยะดักแด้ หนอนจะเจาะกิ่งเป็นวงกลมภายใน แต่ยังไม่ทะลุเปลือกซึ่งจะเป็นช่องทางออกมาของตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้ใกล้เป็นตัวเต็มวัย จึงจะเคลื่อนตัวออกมาบริเวณที่เจาะเอาไว้ และคราบของดักแด้จะอยู่ที่รอยเจาะนี้ ดักแด้ มีสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 3.0-3.5 ซม. กว้าง 0.6-0.8 ซม. เข้าดักแด้นาน 2-3 สัปดาห์

การป้องกันและกำจัด

1. ตัดกิ่งลำไยหรือลิ้นจี่ ที่ถูกหนอนเจาะทำลายนำไปเผาทำลาย เพื่อกำจัดตัวหนอนและดักแด้

2. ถ้าตรวจพบรูหรือรอยทำลายบนกิ่งใหญ่ๆ หรือลำต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น เมอร์เล็ท (traizophos 40% W/V EC) อัตรา 3-5 มล. ต่อรู ฉีดเข้าไปในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

 

  


จำนวนผู้เข้าชม : 388033 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์