บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ "โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16" ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี


จำนวนผู้เข้าชม : 170379 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์