ไพราแอ็ก
ไพราแอ็ก

ไพราแอ็ก

Description
ชื่อสามัญ :
ไพราโซซันฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethyl) 10% WP 
ลักษณะสาร :
ผงสีเทา
ขนาดบรรจุ :
กล่อง 40x50 กรัม (บรรจุซองฟอยล์ 10 กรัม จำนวน 5 ซอง)
อัตราใช้ :
10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อไร่
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมโดยการซึมผ่านเข้าทางใบหรือรากของต้นวัชพืช แล้วเคลื่อนย้าย เข้าไปสู่จุดเจริญ วัชพืชจะเหลืองและแห้งตายทั้งต้น
ประโยชน์ :
1. สารควบคุมวัชพืชหลังงอก ในนาหว่านและนาดำ
2. กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา ประเภทกก เช่น แห้วหมู กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
3. อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อต้นข้าว
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
Number of visitors : 185511 Views

Sitemap