โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว"อโวคาโด"

ปัจจุบันอโวคาโด เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคและเป็นพืชที่มีราคาดี เกษตรกรผู้ปลูก​ "อโวคาโด" ควรใส่ใจเรื่องการดูแลผลผลิต โดยเฉพาะ​หลังจากเก็บเกี่ยว​ผลแล้ว ควรป้องกัน​โรคพืชที่จะตามมาหลังการเก็บเกี่ยว​ด้วย

โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว

โรคแอนแทรคโนส ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หรือ C. acutatumโรคผลเน่าดำ ที่มีสาเหตุ​จาก​เชื้อรา​ Rhizopus stolonifer และโรคผลเน่าเละ ที่มีสาเหตุ​จาก​เชื้อรา​ Dothiorella gregaria เชื้อราในวงศ์​ Botryosphaeriales

การป้องกันกำจัด

ควรฉีดพ่นด้วย การัน (azoxystrobin 25% W/V SC) อัตรา 10-15 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเกี่ยว​ผลผลิต 30 วัน ครั้งที่สอง ก่อนเก็บเกี่ยว​ผลผลิต 7-10 วัน

 


Number of visitors : 416588 Views

Sitemap