เพลี้ยหอยขาวทุเรียน (Snowy white durian scale)

วงศ์ : Diaspididae

อันดับ : Hemiptera

ห้ามพ่นสารกำจัด​แมลง​ต่อไปนี้ เมื่อพบการระบาดของ “เพลี้ย​หอย​ขาว​ทุเรียน” เนื่องจากจะส่งเสริม Resurgence ของแมลง เช่น สาร​กลุ่ม​ 3A ได้แก่ เบต้าไซฟลูทริน, ไซฮาโลทริน, ไซเปอร์เมทริน, เบต้าไซเปอร์เมทริน, ซีต้าไซเปอร์เมทริน, เดลตาเมทริน, แกมมา-ไซฮาโลทริน, อัลฟา-ไซเปอร์เมทริน *ยกเว้นสาร ไบเฟนทริน และอีโทเฟนฟร็อก เนื่องจากไม่มี สารไซยาไนด์​ เป็น​องค์ประกอบ​ของโครงสร้าง​ทางเคมี สาร​กลุ่ม​ 14 ได้แก่ เบนซัลแทบ, คาร์แทบ-ไฮโดรคลอไรด์ หรือสารกำจัด​แมลง​ชนิดอื่นๆ ที่ระบุข้างฉลากว่า "ห้ามใช้ในนาข้าว" เพลี้ย​หอยขาวทุเรียน หรือในอีกหลายๆชื่อ ที่ชาวสวนมักเรียกกัน คือ เพลี้ยปุยฝ้าย​ เพลี้ยแป้งใยเกลียว​บ้าง ซึ่งจากการที่ผู้เขียนได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ​เรื่อง กีฏวิทยา​ (คุณพิสุทธิ์​ เอกอำนวย, ผู้เขียนหนังสือ ​: โรคและแมลง​ศัตรูพืช​ที่สำ​คัญ)​ และท่านได้ติดตามและสอบถาม​จากผู้เชี่ยวชาญ​จากต่างประเทศ​ ก็ทำให้ได้ข้อสรุป​ว่าแมลงชนิดนี้ คือ เพลี้ยหอย ที่อยู่​ในวงศ์​ Diaspididae และเบื้องต้น​ได้ให้ชื่อว่า เพลี้ยหอยขาวทุเรียน (Snowy white durian scale) ตามลักษณะ​สรีระ​ที่พบและพืชที่พบ

ลักษณะ​การทำลาย

เพลี้ยหอยขาวทุเรียน​จะอาศัย​อยู่​ตามลำต้น, กิ่ง, ก้านดอก, ก้านผลของทุเรียน ดูดกินน้ำเลี้ยงจากทุเรียน ทำให้กิ่ง ก้านแห้งตายได้ ในอดีตผู้เขียนเคยพบแมลงชนิดนี้เมื่อ 4-5 ปีก่อน ในเขตภาคตะวันออก​ ในตอนนั้นแมลงชนิดนี้ยังไม่ได้เป็นแมลงศัตรูพืช​ที่สำคัญนัก แต่ในปัจจุ​บัน​ 1-2 ปี หลังมานี้ พบว่าสร้างความเสียหายให้กับสวนทุเรียนอย่างมาก ทั้งยังพบว่ามีความต้านทานต่อสารกำจัด​แมลง​หลายชนิด (ดื้อยา)

การป้องกัน​กำจัด

เมื่อพบเจอเพลี้ยหอยขาว​ทุเรียน​ ควรรีบกำจัดแต่เนิ่น​ๆ โดยพ่นสาร แอ็กมิดา70 (imidacloprid 70% WG) (กลุ่มสารกำจัด​แมลง​: 4A) อัตรา 150 - 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมร่วมกับ ไวท์​ออยล์​ (white oil 67% EC)​ อัตรา 500 - 600 มิลลิลิตร ต่อน้ำ​ 200 ลิตร พ่น 2 - 3 ครั้ง​ ห่าง​กัน​ไม่เกิน​ 5 -​ 7 วัน 

  


Number of visitors : 416552 Views

Sitemap