โรคใบจุดสาหร่ายหรือโรคใบจุดสนิม (Algal spot)

มีสาเหตุเกิดจากพืชชั้นต่ำพวกสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze ลักษณะอาการของโรค ส่วนมากจะเกิดที่ใบ โดยเกิดจุดค่อนข้างกลม ขนาด 0.3-0.5 ซม. เริ่มแรกจะเป็นจุดสีเขียว ต่อมาจะพัฒนาขยายขนาดขึ้นและสร้างสปอร์ ทำให้จุดมีสีเปลี่ยนไปคล้ายสีสนิมหรือน้ำตาลแดง ผิวมีลักษณะเป็นขุยคล้ายกำมะหยี่ จุดจะเกิดกระจายทั่วใบ ในใบแก่ที่มีจุดสนิมมากใบจะแสดงอาการซีดเหลือง แห้งตาย ถ้าจุดสนิม หรือจุดสาหร่ายเกิดขึ้นที่กิ่ง จะมีความรุนแรงมากกว่าที่ใบ บริเวณที่ถูกทำลายเปลือกจะแตกและแห้ง ทำให้ใบที่กิ่งเหลืองร่วง ต้นทรุดโทรม สาเหตุเป็นเพราะรากเทียมของสาหร่ายเข้าไชชอน ในเนื้อเยื่อ ดูดกินน้ำเลี้ยงและเซลล์เน่าตาย สาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze ทำลายพืชได้หลายชนิด มักระบาด ในที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะฤดูฝน สปอร์สามารถปลิวไปกับลม นอกจากนี้น้ำก็เป็น พาหะนำสปอร์ไปสู่ต้นอื่นได้เช่นกัน

การป้องกันและกำจัด

  1. ตัดแต่งกิ่งให้แสงแดดส่องทั่วทรงพุ่มเพื่อลดการเกิดโรค
  2. ตัดกิ่งที่เป็นโรคเผาทำลาย
  3. พ่นสารกำจัดโรคพืชด้วย มาเฟอร์ (mancozeb 80% WP) อัตราใช้ 60-80 กรัม หรือ เดซี่ (propineb 70% WP) อัตรา 60-80 ผสมร่วมกับ แอ็กวิล (hexaconazole 5% W/V SC) อัตรา 30-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน
  4. ช่วงตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว พ่นด้วย สปาตั้น (sulfur 80% WG) อัตรา 80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง

  


Number of visitors : 416541 Views

Sitemap